Archero《Hacker》 Script Vip 7.1 + Gold + News Equips + New Hero Orphelia + BattlePass v2.3.1

Rate this postArchero v2.3.1 Script Vip 7.1

Neste Script Contém

🔋Unlimited Energy(🆕️💥)”
♻️ Drop Only one Type Equip
⚡Flash Hero (Parallel)
⚡Flash Hero (Root)
⚡Flash Hero (Vmos)
☠ 1 Hit Kill + Damage ❤”
💨Fast Attack 🏹
Equips Commom Full lendaries
🔄 Drop only Type Scrolls 📜
🔂 Change Equips Dropped 🛠
♾ Multiply Scrolls Droped 📜
🚦 Start with max Gold 💰
⏩ Jump Room 🪂(Parallel)
⏩ Jump Room 🪂(Root/Vmos)
⭐ Buy Gold in Shop 63% Off 💰
🏆 Unlock BattlePass 🎁 (Parallel)
🏆 Unlock BattlePass 🎁 (Root/Vmos)
🔐 Unlock Heroes Buy 💳
🌐 Advance Next Event Free ⏳

Download Script (subtitled) inglês …. fix…. 7.1

Download Script (Dublado) Português

Download Game Guardian

Download Parallel Space

Download Vmos

Download Vmos Unlocker

Grupo Telegram

Se Inscrevam no Canal para mais novidades e macetes sobre Games.

Tag: hack archero, [vid_tags]

Xem thêm: https://thủthuật24h.vn/category/review

Nguồn: https://thủthuật24h.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.