Điều gì đã xảy ra với bàn phím Newmen E340? Newmen E340+ 2021 sẽ như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.