Hạ cấp 9.3.5 xuống 6.1.3 qua OTA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.